Νέα Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Νέα Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Νέα Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Με αφορμή τις μεταβολές στην Εργατική Νομοθεσία και ιδίως με την αύξηση του Νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου (ΥΑ 4241/127/2019), τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στα Χρονικά Όρια Εργασίας ιδίως σε σχέση με τα έντυπα «ΕΡΓΑΝΗ» Ε4 και Ε8 (Υπερεργασία,  Υπερωρία, Πρόσθετη Εργασία, Μερική Απασχόληση, Δευθέτηση Χρόνου Εργασίας κ.λπ.), τις αλλαγές στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (την κήρυξή τους ως γενικώς υποχρεωτικών, την συρροή και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης), την ευθύνη του αναθέτοντος έργου και την αδήλωτη εργασία μετά τον Ν. 4554/2018, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ασφαλιστική Νομοθεσία (Εισφορές από 1.1.2019 Δικηγόρων κ.λπ., Τίτλοι Κτήσης κ.λπ.), και λόγω των πολλών ερωτημάτων που υποβάλλονται καθημερινώς για τα ζητήματα αυτά, το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, μετά από παρότρυνση των συνδρομητών του, θα πραγματοποιήσει ΝΕΑ Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

► Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη) και ώρα 16.00-20.00.

Εισηγητές του Σεμιναρίου θα είναι οι:

 • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος
 • Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος
 • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
 • Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος
 • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

► Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, 3ωρο Ασφαλιστικό Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη) και ώρα 17.00-20.00.

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο:

 • Μπούρλος Δημήτριος, Δικηγόρος

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε πεπειραμένα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

 • Τα σεμινάρια θα είναι μικρής συμμετοχής [μέχρι τριάντα δύο (32) άτομα].
 • Θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις επιδότησης του ΛΑΕΚ.
 • Όλοι οι Εισηγητές που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένοι απο τον ΛΑΕΚ.
 • Ο χρόνος των Σεμιναρίων (Εργατικό-4ωρο, Ασφαλιστικό-3ωρο) θα διατεθεί για να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των Εισηγητών στις ερωτήσεις που θα μας έχουν αποστείλει οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέχρι την 20-2-2019 (για το Εργατικό) και μέχρι την 1-3-2019 (για το Ασφαλιστικό). Εκτός των ερωτήσεων αυτών, στον χρόνο που θα απομείνει, και ανάλογα με την ροή του Σεμιναρίου, οι Εισηγητές θα απαντήσουν, κατά την κρίση τους, και σε λοιπά ερωτήματα που είτε θα έχουν υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία είτε θα προκύψουν και θα υποβληθούν ακόμη και προφορι- κά κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου.
 • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 • Η τιμή συμμετοχής για τό 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο διαμορφώνεται στα διακόσια (200) € ανά άτομο.
 • Η τιμή συμμετοχής για τό 3ωρο Ασφαλιστικό Σεμινάριο διαμορφώνεται στα εκατό πενήντα (150) € ανά άτομο.
 • Για Συμμετοχή και στα δύο Σεμινάρια η τιμη συμμετοχής διαμορφώνεται στα τριακόσια (300) € ανά άτομο.

Για Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε, στα τηλέφωνα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, 210 3820510, 3826933, 3834786, 3817656 (εσωτερικό 619 και 615), με τους Ειρήνη Νέρη και Γεώργιο Κατσαΐτη και στα e-mail: eneri@den.gr και katsaitis@den.gr.