«Απασχόληση κατά την Κυριακή των Βαΐων (21.4.2019). Και το Εορταστικό Ωράριο των Εμπορικών Καταστημάτων»

«Απασχόληση κατά την Κυριακή των Βαΐων (21.4.2019). Και το Εορταστικό Ωράριο των Εμπορικών Καταστημάτων»

«Απασχόληση κατά την Κυριακή των Βαΐων (21.4.2019). Και το Εορταστικό Ωράριο των Εμπορικών Καταστημάτων»

Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

1. Στην περ. γ΄ της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 4177/13 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1093) προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων κατά την Κυριακή των Βαΐων.

Κατά την Κυριακή αυτή είναι επιτρεπτή και η απασχόληση  των μισθωτών, η οποία κατά τον Ν. 4208/13 άρθρο 25 (προσέθεσε παρ. 4 στο άρθρο 16 του Ν. 4177/13 - ΔΕΝ 2013 σελ. 1562)) «είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για την εργασία κατά τις Κυριακές». Το ωράριο λειτουργίας είναι κατά τον Ν. 4177/13 από 11.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ.

Δεν απαιτείται άδεια για την απασχόληση των εμποροϋπαλλήλων κατά την Κυριακή 21.4.2019. Απαιτείται βεβαίως η υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, προ της απασχολήσεως, του Εντύπου Ε4, στο οποίο αναφέρονται οι ώρες απασχολήσεως, καθώς και η ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως.

Αναπληρωματική ανάπαυση 24 ωρών κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή οφείλεται υποχρεωτικώς σε περίπτωση απασχολήσεως επί περισσότερες των πέντε (5) ώρες. Στην περίπτωση χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως, δεν οφείλεται αμοιβή κατά την Κυριακή (σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό), παρά μόνον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν η απασχόληση διαρκή μέχρι πέντε (5) ώρες, δεν υπάρχει υποχρέωση χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως (εκτός αν ζητηθή από τον μισθωτό ισόχρονη με την απασχόληση της Κυριακής ανάπαυση κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή). Για την απασχόληση οφείλεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο καθώς και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες διαρκεί η εργασία. Αν ζητηθή και χορηγηθή ισόχρονη ανάπαυση, οφείλεται μόνον η προσαύξηση 75% και όχι και αμοιβή.

Για τις εργάσιμες Κυριακές βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2017 σελ. 1231.

2. Το ωράριο που προτείνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για το διάστημα από την Πέμπτη 18.4.2019 έως και το Μ. Σάββατο 27.4.2019 έχει ως εξής:

«Ημέρα

Ημερομηνία

Ωράριο

Πέμπτη

18.4.2019

09.00-21.00

Παρασκευή

19.4.2019

09.00-21.00

Σάββατο

20.4.2019

09.00-18.00

Κυριακή

21.4.2019

11.00-18.00

Μ. Δευτέρα

22.4.2019

09.00-21.00

Μ. Τρίτη

23.4.2019

09.00-21.00

Μ. Τετάρτη

24.4.2019

09.00-21.00

Μ. Πέμπτη

25.4.2019

09.00-21.00

Μ. Παρασκευή

26.4.2019

13.00-19.00

Μ. Σάββατο

27.4.2019

09.00-15.00

Τη Δευτέρα 29.4.2019 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.»