«Νέα Ειδικά Σεμινάρια του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας»

«Νέα Ειδικά Σεμινάρια του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας»

«Νέα Ειδικά Σεμινάρια του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας»

 

 

 

 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας θα πραγματοποιήση Νέα 4ωρα Ειδικά Σεμινάρια σχετικά με τις μεταβολές στην Εργατική Νομοθεσία, ιδίως μετά τον νέο Νόμο 4635/2019 (ΣΣΕ και Διαιτησία, Βλαπτική μεταβολή, Μερική απασχόληση, Αδήλωτη εργασία κ.ά).

► Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη) και ώρα 16.00-20.00.

► Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη) και ώρα 16.00-20.00.

Εισηγητές του Σεμιναρίου θα είναι οι:

  • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος
  • Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος
  • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
  • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος
  • Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε πεπειραμένα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις για συγκεκριμένα θέματα του εργατικού δικαίου.

Τα σεμινάρια θα είναι μικρής συμμετοχής [μέχρι τριάντα δύο (32) άτομα].

Θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις επιδότησης του ΛΑΕΚ.

Όλοι οι Εισηγητές που θα συμμετέχουν είναι πιστοποιημένοι απο τον ΛΑΕΚ.

Ο χρόνος των Σεμιναρίων θα διατεθεί για να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των Εισηγητών στις ερωτήσεις που θα μας έχουν αποστείλει οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέχρι την 20-11-2019. Εκτός των ερωτήσεων αυτών, στον χρόνο που θα απομείνει, και ανάλογα με την ροή του Σεμιναρίου, οι Εισηγητές θα απαντήσουν, κατά την κρίση τους, και σε λοιπά ερωτήματα που είτε θα έχουν υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία είτε θα προκύψουν και θα υποβληθούν ακόμη και προφορικά κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η τιμή συμμετοχής για κάθε 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο διαμορφώνεται στα διακόσια (200) € ανά άτομο.

► Για τους κατόχους «ΔΕΣΜΩΝ» θα ισχύσουν εκπτώσεις ως εξής:

- Έκπτωση 25% για τους κατόχους «ΔΕΣΜΗΣ» απεριόριστων τηλεφωνημάτων.

- Έκπτωση 15% για τους κατόχους «ΔΕΣΜΗΣ» 10 ή 20 τηλεφωνημάτων.

Για Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε, στα τηλέφωνα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, 210 3820510, 3826933, 3834786, 3817656 (εσωτερικό 629 και 615), με τους Ειρήνη Νέρη και Γεώργιο Κατσαΐτη και στα e-mail: eneri@den.gr και katsaitis@den.gr