«Ο Κορωνοϊός και τα μέτρα που λαμβάνονται»

«Ο Κορωνοϊός και τα μέτρα που λαμβάνονται»

«Ο Κορωνοϊός και τα μέτρα που λαμβάνονται»

 

 

 

 

Σχετικά με τον Κορωνοϊό και τα μέτρα προφυλάξεως, εκτός από την Γενική Εγκύκλιο Δ1/α/16393/9.3.2020 του Υπ. Υγείας και την αποφ. 1542/2020 Υπ. Οικονομικών - Υγείας (ΦΕΚ 848/Β/13.3.2020) και οδηγίες του ΕΛΙΝΥΑΕ, έχουν εκδοθή τα εξής νομοθετήματα κ.λπ.:

1. Η ΠΝΠ 25.2.2020 (ΦΕΚ 42/Α/25.2.2020) με την οποία δίνεται η δυνατότης λήψεως διαφόρων μέτρων για την πρόληψη, την υγιειονομική παρακολούθηση και τον περιορισμό της διαδόσεως της νόσου.

2. Η ΠΝΠ 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και τον περιορισμό της διαδόσεώς του.

α) Με την πρώτη ΠΝΠ (25.2.2020) προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Θεάτρων, Κινηματογράφων κ.λπ., Μουσείων, Ιδιωτικών επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών και γενικώς χώρων συναθροίσεως κοινού κ.λπ.

Εις εκτέλεσιν των προβλεπομένων στην ΠΝΠ αυτή, εξεδόθη σειρά αποφάσεων περί της αναστολής της λειτουργίας διαφόρων Σχολικών Μονάδων, στην αρxή μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου (π.χ. ΦΕΚ 701 και 731/Β της 4 και 9.3.2020 αντιστοίχως), αργότερα ωρισμένων περιοχών (ΦΕΚ 668 Β, 728 Β της 2 και 8.3.2020 αντιστοίχως) και τέλος όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και πάσης φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της Χώρας, από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β/10.3.2020).

Επεβλήθη το μέτρο της προσωρινής απαγορεύσεως λειτουργίας Θεάτρων, Κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Κέντρων διασκεδάσεως, Παιδοτόπων, Δημοσίων και ιδιωτικών Γυμναστηρίων, Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κλειστών και ανοικτών Κολυμβητηρίων από 13.3. έως 27.3.2020. Και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από 13.3 έως και 27.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β/12.3.2020 και ΦΕΚ 864/Β/15.3.2020).

Επίσης η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (Εστιατόρια, κινητές Μονάδες Εστίασης και τροφοδοσίας (catering), παροχής ποτών, χορευτικά Κέντρα, Καφετέριες κ.λπ.) με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σ’ αυτά κ.λπ., των Δημοσίων και Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών, των Μουσείων κ.λπ., των ιδιωτικών επιχειρήσεων  τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (καζίνο κ.λπ.) των Αθλητικών εγκαταστάσεων, των θεματικών πάρκων, των ντισκοτέκ κ.λπ., των Κομμωτηρίων-Κουρείων, Κέντρων αισθητικής και των Πολυκαταστημάτων, Εμπορικών Κέντρων και Εκπτωτικών Χωριών -με εξαίρεση την διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού- (ΦΕΚ 855/Β/13.3.2020).

Και η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3. έως 30.4.2020 (ΦΕΚ 857/Β/14.3.2020).

Επίσης των ωργανωμένων παραλιών και των Χιονοδρομικών Κέντρων, καθώς και ωρισμένων αγορών (ΦΕΚ 859/Β/14.3.2020).

β) Με την δεύτερη ΠΝΠ (11.3.2020) προβλέπεται η αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις, η αναστολή εισπράξεως βεβαιωμένων οφειλών και η παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων, καθώς και η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, βάσει Υπουργικών Αποφάσεων.

Επίσης αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο ΕΡΓΑΝΗ αμέσως τις τροποποιήσεις ωραρίου, την υπερεργασία και υπερωρίες. Προβλέπεται η συγκεντρωτική γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών τον επόμενο μήνα από την πραγματοποίηση της εργασίας.

Προβλέπεται η χορήγηση στους γονείς παιδιών σχολικής κ.λπ. ηλικίας τα οποία παραμένουν στο σπίτι λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, η χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού, διαρκείας τουλάχιστον 3 ημερών στην οποία επισυνάπτεται μία 4η ημέρα κανονικής αδείας. Παρόμοια ρύθμιση υπάρχει για το Δημόσιο, όπου δίνεται και η εναλλακτική λύση λήψεως αντί της αδείας, μειώσεως του ωραρίου.

3. Εις αντικατάστασιν των εντύπων Ε4, Ε8 και Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, έχουν καταρτισθή από το ΣΕΠΕ νέα Ε4, Ε8 και Ε12 για την συγκεντρωτική Γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ. Επίσης έχει καταρτισθή Έντυπο 11.1 για την Γνωστοποίηση των στοιχείων λήψεως Αδείας ειδικού σκοπού. Τα Έντυπα αυτά επισυνάπτονται στην υπ. αριθμ. 12338/2020 (ΦΕΚ 854/Β/13.3.2020) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

4. Από το Υπουργείο Εργασίας εξεδόθη η Εγκύκλιος 12339/404/12.3.2020 και από το Υπουργείο Εσωτερικών η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/7874/12.3.2020.

5. Τέλος εξεδόθη η από 14.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14.3.2020) στην οποία προβλέπονται διάφορα μέτρα αντιμετωπίσεως της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Προβλέπονται έκτακτα μέτρα για την τροφοδοσία της αγοράς και την λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστιάσεως, έκτακτα μέτρα για επιχειρήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, μέτρα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, απαγόρευση εισόδου-εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια. Προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αδείας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου διοικήσεως. Αιτιολογημένη απόφαση χρειάζεται και για γονείς σε επιχειρήσεις που αφορούν τον Τομέα ενέργειας και υδρεύσεως και επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό με τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και παραϊατρικό υλικό. Επίσης στους γονείς σε προνοιακούς φορείς (τροφοδοσίας κ.λπ.). Θεσπίζεται μηχανισμός στηρίξεως των εργαζομένων. Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στις οποίες έχει επιβληθή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, υπευθύνου δηλώσεως περί του καθεστώτος προσωρινής απαγορεύσεως λειτουργίας. Επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα δηλώνουν τα στοιχεία τους οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιβληθή απαγόρευση λειτουργίας, για να λάβουν την σχετική στήριξη. Προβλέπεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων, καθώς και εξαιρέσεις από τον μηχανισμό «στήριξης».

Συμπληρώνεται στην ΠΝΠ της 11.3.2020, ο τρόπος αμοιβής της 3ημέρου αδείας ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σημαντική η πρόβλεψη των άρθρων 15ου και 16ου της ΠΝΠ: Προβλέπεται η δυνατότητα υπερωριακής απασχολήσεως, παρά το ότι έχουν εξαντληθή τα ανώτατα όρια, χωρίς εγκριτική απόφαση του Υπ. Εργασίας και κατά τα προβλεπόμενα στο ΝΔ 264/73 (δηλαδή πέρα των 120 ετησίως ωρών), εφόσον δεν θα υπάρχη υπέρβαση του ημερησίου ανωτάτου ορίου (δηλαδή των 2 ωρών και ειδικά για βιομηχανία-βιοτεχνία των 3 ωρών ημερησίως).

Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πωλήσεως, και κατά Κυριακή και αργίες (με καταβολή της προσαυξήσεως κ.λπ. και εντός των ισχυόντων χρονικών ορίων κ.λπ.). Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών Οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Με το άρθρο 19ο προβλέπεται έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκαταρτίσεως στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπ. Εργασίας. Με το άρθρο 20ό δίδεται παράταση στην ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα λήψεως παροχών ασθενείας) στους εμμέσως ασφαλισμένους. Αναφέρονται οι Μηχανισμοί ελέγχου των κατεπειγόντων μέτρων, οι Αρμόδιες Αρχές και τα αρμόδια όργανα (ΣΕΠΕ, Αστυνομία κ.λπ.) και προβλέπονται κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων. Προβλέπεται η δικαιολογημένη αποχή με ειδική άδεια, ευπαθών ομάδων που απασχολούνται στις Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ. Τέλος τροποποιείται η ΠΝΠ 11.3.2020 ως προς τον τρόπο μεταδόσεως ενημερωτικών για τον κορωνοϊό μηνυμάτων.