«Μείωση εισφορών από 1.6.2020»

«Μείωση εισφορών από 1.6.2020»

 

 

 

 

 

 

     Κατά το άρθρο 48 του Ν. 4670/20 (ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 314), από 1.6.2020, μόνον για περιπτώσεις πλήρους απασχολήσεως, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (συνεισπραττόμενες) για ΟΕΑΔ και πρ. ΟΕΚ. Πώς διαμορφώνεται ο νέος Πίνακας και τι ισχύει για τις περιπτώσεις μή πλήρους απασχολήσεως βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2.

► Οι Πίνακες εδώ