«Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ.16484/7.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

«Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ.16484/7.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Αποφ. Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/28.5.2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1775).»

(ΦΕΚ 2029, τεύχος Β΄ της 28.5.2020)

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η δημοσιευθείσα σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ΚΥΑ, με την οποία τροποποιείται προηγούμενη αντίστοιχη, αναφορικά με τον χρόνο καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020.

Ειδικότερα, με την τροποποιητική ΚΥΑ, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020 μέχρι την 30.11.2020, αντί της 31.5.2020, αφορά αποκλειστικά και μόνον τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στους ΚΑΔ οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο στην τροποποιητική ΚΥΑ πίνακα.

Προσοχή ! : όποια επιχείρηση – εργοδότης δεν εντάσσεται στους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο στην τροποποιητική ΚΥΑ πίνακα, πρέπει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές Απριλίου 2020 μέχρι την 31.5.2020.

* * *

Αποφ. Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/28.5.2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1775).»

Το κείμενο της ΚΥΑ Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/28.5.2020, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

►  Η ΚΥΑ Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.5.2020, η οποία τροποποιείται εδώ