«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού»

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 2168, τεύχος Β΄ της 4.6.2020)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας μια νέα ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγο.

Η ΚΥΑ περιέχει κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α.

Εστιάστε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στα εξής :

-              Τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα θα ισχύουν από την 5.6.2020 έως και τις 14.6.2020 (άρθρο 26 της ΚΥΑ).

-              Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων (άρθρο 1§2 της ΚΥΑ).

-              Καταργείται η αμέσως προηγούμενη ΚΥΑ περί κανόνων τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α., που ίσχυε έως και 7.6.2020 (επισυνάπτεται επίσης) και η οποία κυκλοφόρησε την Κυριακή 31.5.2020.

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ