«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο»

Αποφ. οικ. 42774/1072/20 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.»

(ΦΕΚ 4706, τεύχος Β΄ της 23.10.2020)

 

 

 

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ