«Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.2/21- Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού»

«Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.2/21- Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.608/21 Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1).»

(ΦΕΚ 11, τεύχος Β΄ της 5.1.2021)

 

 

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ