ΣΣΕ 9.9.2014 «Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Μετάλλου»

ΣΣΕ 9.9.2014 «Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Μετάλλου»

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 9.9.2014 «Των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της Χώρας.»

(Πράξη Καταθέσεως Υπουργ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Πρόνοιας 14/15.12.2014)

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2014, οι υπογράφοντες αφ’ ενός κ.κ. Καββαθάς Γεώργιος και    Κουράσης    Γεώργιος ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ»,

Χαράλαμπος Αντωνογιαννάκης και Θεόφιλος Παγιάτης, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, και αφετέρου οι Στεφανόπουλος Ιωάννης και Κοντιζάς Μάρκος ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων  Μετάλλου «ΠΟΕΜ»

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας σ.σ.ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ. λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2013 και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ίσχυε έως 15/8/2014 (τρίμηνη μετενέργεια), εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος ακόμη, πλην Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ., δηλαδή έως την 15/8/15, χωρίς καμία μεταβολή σε όλα προβλεπόμενα (μισθούς, επιδόματα,τριετίες κ.λπ.), όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί, επιδόματα, τριετίες κ.λπ.).

Τα συμβαλλόμενα μέλη