«Δύο νέες ΚΥΑ για Self Tests-Ναυτικούς (μέλη πληρώματος) και Υπαλλήλους Δημοσίου»

«Δύο νέες ΚΥΑ για  Self Tests-Ναυτικούς (μέλη πληρώματος) και Υπαλλήλους Δημοσίου»

 

 

 

 

 

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.»

(ΦΕΚ 1685, τεύχος Β΄ της 24.4.2021)

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

* * *

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/21 Υπ. Προστασίας του Πολίτη-Έθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.»

(ΦΕΚ 1686, τεύχος Β΄ της 24.4.2021)

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ