«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 14.5 έως 24.5.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 14.5 έως 24.5.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»

(ΦΕΚ 1944, τεύχος Β΄ της 13.5.2021)

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ 1944, Β΄, 13.05.2021).

Αναφορικά με τα όσα γνωρίζετε για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και για τις μετακινήσεις των εργαζομένων, αλλάζουν τα εξής:

- Παύει να ισχύει η  πρόβλεψη υποχρεωτικής τηλεργασίας σε ποσοστό 60% **, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (βλ. σελ. 22481, 22482 του ΦΕΚ, τρίτο σημείο της περίπτωσης 3, βλ. αναλυτικώς κατωτέρω).

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, αφορά μόνον το χρονικό διάστημα από 00.30 έως 05.00 (βλ. σελ. 22520 του ΦΕΚ).

- Οι γνωστές βεβαιώσεις κυκλοφορίας εργαζόμενου απαιτούνται μόνον για τους εργαζόμενους που απαιτείται να  μετακινηθούν από και προς την εργασία τους για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα από 00.30 έως 05.00 (βλ. σελ. 22520 του ΦΕΚ).

- Παύει η απαγόρευση μετακίνησης, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή, ειδικώς στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

- Οι εργαζόμενοι που, για τις ανάγκες της εργασίας τους, απαιτείται να μετακινηθούν με πλοία (με εξαίρεση την μετακίνηση στις πορθμειακές γραμμές και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις που περιλαμβάνονται στη σελίδα 22504 του ΦΕΚ) ή με πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, πρέπει είτε να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού), είτε να έχουν υποβληθεί σε PCR τεστ 72 ώρες πριν ή rapid test 24 ώρες πριν ή self test 24 ώρες πριν και να επιδείξουν σχετική βεβαίωση, είτε να επιδείξουν βεβαίωση νόσησης, με ισχύ από 2 έως 9 μήνες μετά τη νόσηση (βλ. σελ. 22503-22505 του ΦΕΚ).

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα εξής :

ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922, ΦΕΚ 1944 Β΄

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ 14.05.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 24.05.2021

  • Στο στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 22481, 22482 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται :

- Εφαρμογή (σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ Π.οικ. 24525 – ΦΕΚ 1588 Β΄/ 19.4.2021) του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστηριότητα α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, θ) στα φροντιστήρια, στα κέντρα ξένων γλωσσών, στους φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στα ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές και ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας* και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα**.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

  • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 22518 έως και 22519 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 22519 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
  • Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ (σελ. 22520 του ΦΕΚ), προβλέπεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00.30 έως τις 05.00.
  • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 22520 του ΦΕΚ), προβλέπεται ότι από τον περιορισμό κυκλοφορίας εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
  • Στις, κατ’ εξαίρεση, μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς και στα έγγραφα με τα οποία απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αναφέρονται οι παράγραφοι 2, 2β και 2δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (σελ. 22520 του ΦΕΚ). Ειδικότερα :

Ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, εναλλακτικά :

- Είτε βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης (παράγραφος 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). Η βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α) μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr (παράγραφος 2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).

- Είτε βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση. Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του (παράγραφος 2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ). 

  • Η βεβαίωση κίνησης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών (παράγραφος 2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
  • Βεβαίωση κίνησης δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας (παράγραφος 2δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ).
  • Στο άρθρο 4 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 22536 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, καθώς και τον περιορισμό κυκλοφορίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης μετακίνησης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

*   Μέχρι στιγμής, ειδική άδεια απουσίας εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.

** Σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ακόμη και σε αυτές που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών), δεδομένου ότι η ειδικότερη ΚΥΑ οικ. 23182, ΦΕΚ 1733, Β΄ (που αφορά ειδικώς την ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ & την ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2021) δεν καταργείται, ισχύει ότι, μέχρι την 31.5.2021, εφόσον τηρείται η τηλεργασία σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως (όχι στο 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ανεξαρτήτως ειδικότητας), ο εργοδότης είναι σύννομος.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ