«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 13.9 έως 20.9.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 13.9 έως 20.9.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/21  Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»

(ΦΕΚ 4206, τεύχος Β΄ της 12.9.2021)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΚΥΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/21

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πριν από λίγο η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 (ΦΕΚ 4206, Β΄, 12.09.2021).

H KYA αφορά τα μέτρα που θα ισχύσουν από 13.09.2021 μέχρι 20.09.2021.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

-           Εφαρμόζεται από τις 6.00 π.μ. της 13.9.2021 το διαφοροποιημένο μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ).

-           Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα. Ειδικώς στις περιπτώσεις εργαζομένων στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς,  ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ).

-           Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δαπάνη των εργαζομένων (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ).

-          Ο μοριακός έλεγχος (PCR) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ανάληψη εργασίας (βλ. άρθρο 10§3, σελ. 56330 – 56331 του ΦΕΚ).

-           Η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (είτε PCR είτε rapid test) αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης, είτε εκτυπωμένης από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§3, σελ. 56331 του ΦΕΚ).  

-           Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (είτε PCR είτε rapid test) από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας :

Α) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§§2,3, σελ. 56330 – 56331 του ΦΕΚ),

Β) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό με μία (1) δόση εμβολίου, λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού είτε εκτυπωμένη από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§§2,3, σελ. 56330 – 56331 του ΦΕΚ), καθώς και

Γ) οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§3, σελ. 56331 του ΦΕΚ).

-           Το ποσοστό των υποχρεωτικά απασχολουμένων με τηλεργασία παραμένει στο 20%* (βλ. σελ. 56249 του ΦΕΚ).

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πέραν των ανωτέρω, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας και στα κάτωθι :

  • Στο στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 56249 - 56250 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω για το διαγνωστικό έλεγχο των εργαζομένων και για το ποσοστό τηλεργαζομένων, προβλέπεται :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

  • Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 της ΚΥΑ (σελ. 56309 του ΦΕΚ) αναφέρεται στις δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 56310 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Στους εξωτερικούς χώρους επιβάλλεται μάσκα όπου παρατηρείται συνωστισμός.

  • Στο άρθρο 3 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 56326 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

* Επισημαίνουμε ότι, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή αυτήν, δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ η οποία να παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα μονομερούς επιβολής τηλεργασίας (πράγμα που ίσχυε μέχρι τις 30.6.2021). Κατά συνέπεια (εφόσον δεν εκδοθεί η  προαναφερθείσα ΚΥΑ), έχουμε τη γνώμη πως, από την 1.7.2021 και εξής, η τηλεργασία είναι δυνατή μόνον κατόπιν συμφωνίας των μερών (εργοδότη – εργαζόμενου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι τηλεργαζόμενοι, βάσει συμφωνίας, δεν συμπληρώνουν το ελάχιστο ποσοστό του 20%. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θεωρούμε πως, δεδομένης της υποχρέωσης που προκύπτει από την παρούσα ΚΥΑ, ο εργοδότης μπορεί, βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχειρήσεως, να επιλέξει τους εργαζόμενους που θα τηλεργασθούν προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό αυτό, και να επιβάλει  την τηλεργασία αποκλειστικώς στους εργαζόμενους αυτούς.

Προς επίρρωση των ανωτέρω σημειώνουμε ότι το άρθρο 4§2 της ΠΝΠ 11.3.2020 προβλέπει πως «Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου». Η τελευταία σχετική ΚΥΑ ήταν η υπ’ αριθμ. οικ. 34972/1.6.2021 (ΦΕΚ 2361 Β΄), με την οποία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου παρατάθηκε μέχρι 30.6.2021.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ