«Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για την ΥΑ των διευθυνόντων υπαλλήλων - Νέα προθεσμία»

«Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για την ΥΑ των διευθυνόντων υπαλλήλων - Νέα προθεσμία»

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η από 14.1.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί της ΥΑ υπ’ αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393), αναφορικά με τα στοιχεία που ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί, ιδίως σε περίπτωση ελέγχου, εάν ο εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των προσώπων διευθύνσεως κι εμπιστοσύνης.

Στο επισυναπτόμενο κείμενο έχουν υπογραμμισθεί τα σημεία που θεωρούμε πως πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας.

Σημειωτέον ότι, στην τελευταία σελίδα της Εγκυκλίου, αναφέρεται (μολονότι στο κείμενο της ΥΑ υπάρχει άλλη πρόβλεψη) πως η προθεσμία δηλώσεως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των προσώπων διευθύνσεως που ο εργοδότης απασχολούσε έως 30.11.2021, θα πρέπει να γίνει έως και τις 23.1.2022. Η ημερομηνία 23.1.2022 ανεφέρεται και στην ΥΑ 106022/21.12.2021 για την τροποποίηση της ΥΑ 40331/19.

Κατά συνέπεια, όσοι εργοδότες έχουν ήδη δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους διευθύνοντες υπαλλήλους τους, καλόν θα ήταν, εφόσον τα κριτήρια επιλογής των προσώπων αυτών, δεν είναι σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της Εγκυκλίου, να υποβάλουν νέο (τροποποιημένο) Ε4, μέχρι τις 23.1.2022.

* * *

► Η Εγκύκλιος εδώ