«Δημοψήφισμα και υποχρεώσεις εργοδοτών»

«Δημοψήφισμα και υποχρεώσεις εργοδοτών»

Δελτίο Τύπου 30.6.2015 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

 

Αθήνα, 30-06-2015

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθιστά σαφές ότι ισχύει στο ακέραιο η υποχρέωση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για όλες τις επιχειρήσεις της Χώρας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν αποδεκτά φαινόμενα παραβατικότητας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τα οποία με πρόσχημα τη διενέργεια του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου, αποσταθεροποιούν την αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στην Χώρα.

Η επιβολή «αδειών» στους εργαζόμενους - με η χωρίς αποδοχές - καθώς και η «απεργία» επιχειρήσεων (lock out), είναι παράνομες ενέργειες.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την πρόληψη και την πάταξη φαινομένων καταστρατήγησης και παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σε ό,τι αφορά στην μισθοδοσία των εργαζομένων, ΔΕΝ δικαιολογείται επ' ουδενί η μη εμπρόθεσμη καταβολή της.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

α) για όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία

β) οι επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά καλούνται να απευθύνονται άμεσα στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.