ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ν. 5053/2023

 Το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πραγματοποίηση Σεμιναρίων σχετικά με τον νέο Εργασιακό Ν. 5053/2023.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων θα αναπτυχθούν θέματα που περιλαμβάνονται στον νέο Νόμο, όπως:

✓ Μεταβολές που αφορούν στο περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας, στην υποχρέωση γνωστοποίησης όρων, στην ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ, στις συνέπειες σε περίπτωση μη τηρήσεως των επί μέρους υποχρεώσεων, στα δικαιώματα του Εργαζομένου σε περίπτωση απόλυσης λόγω της ασκήσεως δικαιωμάτων που προβλέπονται στον νέο Νόμο, στην κατάργηση του Π.Δ. 156/1994 κ.λπ. ·

✓ Δοκιμαστική περίοδος·

✓ Παράλληλη Απασχόληση·

✓ Συμβάσεις «κατά παραγγελία»·

✓ Μεταβολές στη λύση της συμβάσεως εργασίας (νέες μορφές λύσης της συμβάσεως που θα αναγγέλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ, μεταβολές στην οικειοθελή αποχώρηση, δικαίωμα του εργαζομένου να πληροφορηθεί τον λόγο της απόλυσης κ.λπ.)·

✓ Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ·

✓ Προσθήκη νέων περιπτώσεων για δυνατότητα απασχολήσεως σε Κυριακές-Αργίες·

✓ Απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος·

✓ Λοιπές μεταβολές σε επί μέρους διατάξεις (διευθέτηση χρόνου εργασίας, εργασία στην αλλοδαπή, αξίωση για μετάβαση σε άλλο καθεστώς απασχόλησης, υποχρεωτική κατάρτιση, προστασία από δυσμενή μεταχείριση, προστασία εργαζομένων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών κ.λπ.)·

✓ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Προστασία του δικαιώματος των μη απεργών στην εργασία·

✓ «Ξεπάγωμα» τριετιών.

Εισηγητές των Σεμιναρίων θα είναι οι:

➢ Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος

➢ Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

 Τo κάθε Σεμινάριο θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη). 

➢ Την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 και

➢ Την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023

 Ώρα Ενάρξεως : 16.00

Ώρα Λήξεως      : 20.00

✓ Στο πλαίσιο του κάθε Σεμιναρίου οι Εισηγητές θα αναπτύξουν σε εισηγήσεις τα ζητήματα της θεματολογίας του Σεμιναρίου, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ενώ θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις, που οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προφορικώς, αμέσως μετά το πέρας των εισηγήσεων επί των ζητημάτων που θα έχουν αναπτυχθεί από τους Εισηγητές.

✓ Τα Σεμινάρια θα είναι μικρής συμμετοχής [μέχρι τριάντα (30) άτομα].

✓ Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί η Παρουσίαση του Σεμιναρίου σε μορφή pdf.

✓ Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η τιμή συμμετοχής στο Σεμινάριο διαμορφώνεται στα διακόσια ευρώ (200 €) ανά άτομο και θα υπάρξουν συγκεκριμένες εκπτώσεις, αναλόγως του αριθμού συμμετοχών, σε συνδυασμό με το είδος και τον αριθμό συνδρομών κάθε συμμετέχοντος. 

➢ Γιά την συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ημερονομία Επιλογής
Δηλώστε τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΙΜ. ΒΑΣΣΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ