Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφ΄εξής προσωπικά δεδομένα) του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.den.gr. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μία σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή και με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεσθε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@den.gr.

ΓΕΝΙΚΑ

Στο «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» συλλέγουμε και τηρούμε δεδομένα, μεταξύ αυτών και προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των ζητουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των μηνυμάτων που μας αποστέλλετε στο πλαίσιο συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουμε. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Στο πλαίσιο της υποχρεώσεως διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των συνδρομητών και χρηστών του, το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφ’ εξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιούμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με αποστολή ενημερωτικού υλικού (επιστολές, e-mail κ.λπ.) και γενικότερα προκειμένου να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Σε περίπτωση αναζητήσεως προσθέτων, προαιρετικών πληροφοριών, οι πελάτες μας θα ενημερωθούν σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 1. Συλλογή και σκοποί χρήσεως των προσωπικών δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται εφ’ όσον εσείς επιλέξετε να τα παράσχετε, π.χ. επικοινωνήσετε με e-mail ή αν εγγραφήτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής παραγγελίας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα www.den.gr να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή τους.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.den.gr  θεωρείται ότι συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει της κειμένης νομοθεσίας (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός αν λάβουμε προηγουμένως την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί α΄) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του ιστοτόπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους π.χ. εγγραφή στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και χρήση αυτών, διαδικτυακές παραγγελίες και υλοποίηση των τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων που συνεπάγεται η χρήση κάποιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών ή προϊόντων υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, β΄) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», ιδιαίτερα μέσω του www.den.gr, γ΄) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής και χρήσης των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη ή/και η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για σάς και τις συσκευές μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» μπορεί να σας ζητήσει να του παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Μπορεί επίσης να ζητεί την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθήτε αυτές τις χρήσεις. Εάν αποφασίσετε να διαγραφήτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατόν, παρά το ότι μπορεί να απαιτηθούν ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες πριν καταστεί δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας. Σημειώνεται ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα έγγραφα (όπως λ.χ. παραστατικά παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) μπορεί να διατηρούνται σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της εταιρείας μας σε σχετικές νομοθετικές (π.χ. φορολογικής φύσεως) διατάξεις που επιβάλλουν τη διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε να ενημερωθήτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τηρήσεως και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή την διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@den.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω του www.den.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και μεταγενεστέρως, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσεως και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε, μετά από αίτημά σας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για σάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διατηρήσεως για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμεθα εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε σάς.
 • Δικαίωμα δεσμεύσεως των προσωπικών δεδομένων σας: σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανακλησεως της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μιας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ενδέχεται να μοιρασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, ή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε την ανωτέρω διαβίβαση, μπορείτε να δηλώσετε την αντίθεσή σας αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο info@den.gr. Η χρήση των υπηρεσιών μας χωρίς την εκδήλωση σχετικής αντιρρήσεως, θεωρείται ως αποδοχή της ανωτέρω δυνατότητος διαβιβάσεως των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας προς στους συνεργάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα υπό κάποια νομοθεσία και δικαιοδοσία δικαστηρίων διαφορετική από αυτήν της Ελλάδος. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες θεωρείται ότι συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό. Ενδέχεται επίσης να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και απαιτεί την λήψη παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, μέτρων από τους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Πολιτική αναφερθέντες σκοπούς.

 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου συμμορφώνονται επίσης με αυτές τις διατάξεις.

 1. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, το «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως στην παρούσα Πολιτική και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για σάς από την ημερομηνία αυτή. Σας συνιστούμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 8/1/2024.