Από το έτος 2014 το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό Σεμιναρίων, τόσο στην πόλη της Αθήνας, όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία δε με άλλους φορείς, και σε άλλες πόλεις.

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το ΔΕΝ διακρίνονται για την άψογη επιστημονική κατάρτιση των Εισηγητών και την λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ανάλυση σε βάθος των θεμάτων που προκύπτουν, με σκοπό την σωστή και επιστημονική ενημέρωση των συμμετεχόντων. Σε κάθε σεμινάριο υπάρχει ειδική ενότητα για ερωτήσεις-απαντήσεις, κατά την οποία οι Εισηγητές επεξηγούν και επιλύουν τους προβληματισμούς των συμμετεχόντων.

Το ΔΕΝ έχει μέχρι τώρα πραγματοποιήσει και προτίθεται να πραγματοποιήσει και στο μέλλον (όταν κρίνεται απαραίτητο από τις εξελίξεις στην Εργατική και Κοινωνικοασφαλιστική Νομοθεσία) τα εξής σεμινάρια:

 • Ανοιχτά Σεμινάρια
 • Διαδικτυακά Σεμινάρια
 • Ειδικά Σεμινάρια με συγκεκριμένη θεματολογία και μικρό αριθμό συμμετεχόντων (και μέσω ΛΑΕΚ)
 • Ειδικά Σεμινάρια με θεματολογία που διαμορφώνεται ανάλογα με τις ερωτήσεις που υποβάλλονται απο τους συμμετέχοντες

Τα Σεμινάρια έχουν κατά  μέσον όρο διάρκεια από 3 έως 5 ώρες (ανάλογα με την θεματολογία που έχει επιλεγεί να αναπτυχθεί).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Εργατικό Δίκαιο
 • Λεβέντης Γεώργιος, Εργατικό Δίκαιο
 • Πίκουλας Ιωάννης, Εργατικό Δίκαιο
 • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Εργατικό Δίκαιο
 • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Εργατικό Δίκαιο
 • Σαρρής Ιωάννης, Εργατικό Δίκαιο
 • Πατσουράκης Νικόλαος, Εργατικό Δίκαιο
 • Τηγάνη Στέλλα, Επιστημονικός συνεργάτης, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως