Το ΔΕΝ αναλαμβάνει την διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων στα Γραφεία σας, για ζητήματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως της επιλογής σας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από τους εξής Εισηγητές-μέλη της συντακτικής μας ομάδας, ανάλογα με την διαθεσιμότητα:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Πίκουλας Ιωάννης, Εργατικό Δίκαιο

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, προεχόντως επί εργατικών υποθέσεων.
 • Μέλος της συντακτικής ομάδος του «Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας» από το έτος 1995.
 • Μέλος της «Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως».
 • Εισηγητής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων εργατικού δικαίου.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Εργατικό Δίκαιο

 • Δικηγόρος Αθηνών.
 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Μέλος της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού «Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας».
 • Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Κωνσταντίνος Πηνιώτης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία».
 • Αποκλειστική εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, με σχετικές δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα και ενεργό συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία (εκπόνηση γνωμοδοτήσεων, υποστήριξη τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών).
 • Εισηγητής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων εργατικού δικαίου.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.

Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Εργατικό Δίκαιο

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, προεχόντως επί εργατικών υποθέσεων.
 • Μέλος της συντακτικής ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας από το έτος 2006.
 • Μέλος της «Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως».
 • Εισηγητής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων εργατικού δικαίου.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.

Σαρρής Ιωάννης, Εργατικό Δίκαιο

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
 • Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, προεχόντως επί εργατικών υποθέσεων.
 • Μέλος της συντακτικής ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας από το έτος 2017.
 • Εισηγητής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων εργατικού δικαίου.

Πατσουράκης Νικόλαος, Εργατικό Δίκαιο

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου του Leiden.
 • Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, προεχόντως επί εργατικών υποθέσεων.
 • Μέλος της συντακτικής ομάδος του «Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας» από το έτος 2020.
 • Μέλος της «Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως».
 • Εισηγητής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων εργατικού δικαίου.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.

Τηγάνη Στέλλα, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Επιστημονικός συνεργάτης)

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • τ. Διευθύντρια ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 • Πολυετής Υπηρεσία 38 ετών στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Περιφερειακές και Κεντρικές Υπηρεσίες.
 • Απασχόληση επί πολλά έτη σε επιτελικές θέσεις ευθύνης με αντικείμενο το σύνολο των ασφαλιστικών θεμάτων (Θέματα Ασφάλισης/Εσόδων/Ελέγχου/Είσπραξης οφειλών/ Συντάξεων/Οργάνωσης/Εκπαίδευσης).
 • Μέλος Ομάδων εργασιών Οργανωτικού Σχήματος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΙΚΑ), κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Επιστημονικός συνεργάτης του «Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας» από το 2021.
 • Εισηγήτρια σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες επί θεμάτων   ασφαλιστικού δικαίου.

Για την διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων, θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας και αναφέροντας αναλυτικά την θεματολογία που θα θέλατε να αναπτυχθή, καθώς και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Το κόστος στου Σεμιναρίου καθορίζεται από τις ώρες, τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον αριθμό των εισηγητών που χρειάζονται για την ανάπτυξη της θεματολογίας.

Ο χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα συμφωνείται με τον ή τους εισηγητές, αφού ληφθή υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την σχετική προετοιμασία.

Σε κάθε σεμινάριο θα διατίθεται στους συμμετέχοντες σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.

Θα δίδεται στους συμμετέχοντες ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, εφ’ όσον ζητηθή.

Για κάθε θέμα σχετικό με την διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Νέρη Ειρήνη στα τηλέφωνα του ΔΕΛΤΙΟΥ 2103820510 και 2103826933 (εσωτερικό 201), καθώς και στο email: eneri@den.gr

Μας έχουν εμπιστευθή (μεταξύ άλλων):

logo-star
logo-medecins
logo-famar
logo-sxs
RSM