Ηλεκτρονικές Συνδρομές

Έντυπες Συνδρομές

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6% (για την έντυπη) και 24% (για την ηλεκτρονική συνδρομή).

Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Συνδρομή αφορά το διάστημα από 1.1.2010 μέχρι σήμερα.

Με την Έντυπη Συνδρομή, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην Ηλεκτρονική συνδρομή για 2 ΕΤΗ (το τρέχον και το προηγούμενο). Για πρόσβαση και στα προηγούμενα έτη μέχρι και το 2010, πρέπει να γίνει ανάλογη αγορά της Ενισχυμένης (PRIME) ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Η έντυπη και η ηλεκτρονική συνδρομή ανανεώνονται κατ’ έτος αυτομάτως. Εάν επιθυμείτε την διακοπή της συνδρομής, πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο info@den.gr, έως το τέλος Φεβρουαρίου (χωρίς οιαδήποτε χρέωση). Από 1ης Μαρτίου και εφεξής θα υπάρχει ανάλογη χρέωση. Τα αποσταλέντα τεύχη δεν επιστρέφονται.

Για την εγγραφή σας ως νέου συνδρομητή στην ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.

Για την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική συνδρομή:

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει:

  • α) με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΗΝΙΩΤΗΣ – Εμμ. Μπενάκη 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ,
  • β) μέσω τραπεζικού λογαριασμού:

ALPHA BANK

Αριθμός λογαριασμού: 415 00 2330000025 – ALPHA BANK
IBAN: GR48 0140 4150 4150 0233 0000 025
Δικαιούχος: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ»

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμός λογαριασμού: 129/002186-57 – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR15 0110 1290 0000 1290 0218 657
Δικαιούχος: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ»

  • γ) με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας (VISA ή MASTERCARD)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Λογιστήριο.