ΤΕΥΧΗ 2015

 • Στο τεύχος αυτό: ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 - Ανώτατο όριο Α΄ εξαμήνου 2015 υπερωριών Βιομηχανικών-Βιοετχνικών επιχ/σεων - Ηλεκτρονική υποβολή ΑΔΕΙΩΝ - Φροντίδα για τον Τοκετό και το Θηλασμό - Αποδοχές Διαγνωστικών Κέντρων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτέρα - Η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε11 της αδείας παρετάθη μέχρι 28.2.2015. - Επίδομα μητρότητας ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ - Τα κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων σήμερα κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο υπολογισμός των εισφορών προϋποθέτει τον υπολογισμό των αποδοχών - Απασχόληση κατά την Κυριακή - Πενθήμερα και εξαήμερο κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Πενθήμερο και άδεια. Φροντιστήρια και άδεια - ΚΥΡΙΑΚΗ εργασία - Τροποποιητική καταγγελία κ.ά. - Η εφαρμογή της ΔΑ 3/2014 Διαγνωστικών Κέντρων έχει ανασταλή μετά από άσκηση εφέσεως (ΔΕΝ 2015 σελ. 23).
 • Στο τεύχος αυτό: Το ΕΠΙΔΟΜΑ (ΔΩΡΟ) Πάσχα 2015 - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών Κλινικών κ.λπ. - Ραδιοφώνου Τεχνικών κ.ά. Ο Νόμος 4320/15 για την «ανθρωπιστική κρίση» δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 29/Α/19.3.2015. Μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιστρέφει στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης και Αλληλεγγύης. Κατά το άρθρο 40, η υποχρεωτική παράταση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΣΕ που λήγει ή καταγγέλλεται διαρκεί επί 6 μήνες (αντί 3 που ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύη για τις λοιπές ΣΣΕ-ΔΑ).
 • Στο τεύχος αυτό: Οι δύο νέοι νόμοι για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας και την Ανθρωπιστική κρίση. - Πότε επιτρεπτή η εργασία κατά την Κυριακή. - Οι εορτές του Πάσχα και η 1η Μαϊου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Aποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Αεροπορικών Εταιρειών Ξένων, Διαγνωστικών Κέντρων, Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχείων (και Πίνακες 2015) κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Φορολογία μισθών-συντάξεων - Ποινικές κυρώσεις για παράβαση εργατικών νόμων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Πίνακες αποδοχών Διαγνωστικών Κέντρων- Θέματα αδείας και καταγγελίας κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: AΠΟΔΟΧΕΣ Διαγνωστικών Κέντρων, Ραδιοφώνου Τεχνικών. ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΠΙΝΑΚΕΣ Κλινικών - Σειρά διευκρινιστικών εγγράφων για το έντυπο «ΕΡΓΑΝΗ». Η προθεσμία ρυθμίσεως οφειλών αρθρ. 1 και 15 του Ν. 4321/15 παρατείνεται μέχρι και 26 Ιουνίου 2015 (ΠΟΛ 1110/15 - ΦΕΚ 946, τεύχος Β΄ της 26-5-2015). Τον Ν. 4321/15 βλ. στο ΔΕΝ τεύχος 1666 σελ. 363 κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: H ΑΔΕΙΑ των μισθωτών - Αποφάσεις αποδοχών Τηλεοπτικών Σταθμών και Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης κ.ά. Κατετέθη στο Υπ. Εργασίας η ΔΑ 5/15 των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.
 • Στο τεύχος αυτό: Η απόφαση για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις - Αποδοχές Υποθηκοφυλακείων - Χορήγηση ΕΚΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ και υποχρεώσεις εργοδότου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Τραπεζική αργία και προβλήματα. - Το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ - Ο «Πολυνόμος» 4331/2015 (ΑμεΑ, επαναχορήγηση συντάξεων, Μετενέργεια ΣΣΕ κ.λπ.) κ.ά. Με το Γεν. Εγγρ. Ε10/3/30-6-2015 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρετάθη η προθεσμία καταβολής εισφορών και δόσεων μέχρι 30 Ιουλίου 2015.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 15ης Αυγούστου - Ανώτατα όρια ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ β΄ εξαμήνου - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για την δανειακή ΣΥΜΒΑΣΗ - Τραπεζική αργία κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο νέος Νόμος-Μνημόνιο - ΕΚΛΟΓΕΣ 20.9.2015 (βλ. και στο τεύχος 1661 (Ιανουαρίου 2015) σελ. 74 επ.)
 • Στο τεύχος αυτό: Αποδοχές και ΠΙΝΑΚΕΣ Κέντρων Ξένων Γλωσσών - ΠΙΝΑΚΕΣ Τεχνικών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών και ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ κ.ά. Για την άδεια εκλογών εξεδόθη η ΥΑ 39407/654/7.9.2015 (ΦΕΚ 1944, τεύχος Β΄ της 9.9.2015).
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου και η χειμερινή ώρα - Η εισφορά 6% στις επικουρικές συντάξεις - «ΕΡΓΑΝΗ» κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ και της ΣΣΕ Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων - Πρακτική άσκηση ΙΕΚ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η ΣΣΕ Αισθητικών. Και ο Ν. 4337/15. Με την ΣΣΕ 14.10.2015 (ΠΚ10/26.10.2015) παρετάθη η ισχύς της ΣΣΕ 15.4.2013 Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων (ΔΕΝ 2013 σελ. 580) μέχρι 31.12.2015. Σχετικά με τους ΠΙΝΑΚΕΣ συντάξεων του άρθρου 1 και το άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 εξεδόθησαν από το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. Και Αλληλεγγύης δύο αποφάσεις. Έχουν δημοσιευθή στα ΦΕΚ 2325/Β/27.10.2015 και 2311/Β/27.10.2015. Εξεδόθη η Εγκ. Φ. 80000/36355/2015 με διυεκρινίσεις για την σύνταξη μετά από τον Ν. 4337/2015.
 • Στο τεύχος αυτό: Το ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - Οι αποφάσεις για τα νέα όρια συνταξιοδοτήσεως κ.ά. Το ΔΕΛΤΙΟΝ θα διοργανώση προσεχώς Σεμινάριο για την νέα νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλίσεως (υπολογισμός συντάξεων κ.λπ.) καθώς και για εργασιακά θέματα, που απασχολούν ευρέως.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εορτές Χριστουγέννων-Ν. Έτους και οι εργάσιμες Κυριακές - Ώρες εργασίας οδηγών φορτηγών κ.ά. Η προσαύξηση 75% για την εργασία της Κυριακής οφείλεται πάντοτε: Και στους μισθωτούς των επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας. Και όταν η απασχόληση είναι παράνομη. Και όταν χορηγείται ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως (βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1654 σελ. 1580). Αναπληρωματική ανάπαυση (24 ωρών) οφείλεται υποχρεωτικά όταν η απασχόληση, νόμιμη ή παράνομη, κατά την Κυριακή υπερβαίνη τις 5 ώρες (βλ. Αλληλ. ΔΕΝ 2015, τεύχος 1678 σελ. 1276).
 • Η εγκύκλιος για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων ΦΚΑ - ΣΣΕ αποδοχών Μετάλλου, Τσιμεντοβιομηχανίας κ.ά. – Άδεια άνευ αποδοχών, εθελουσία έξοδος κ.ά. Το μισθολόγιο των Δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων περιελήφθη στον Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015)