ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαϊου 2017, από το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ και το forin.gr, Σεμινάριο Φορολογικού και Ασφαλιστικού Δικαίου με θέμα:

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Εισηγητές του Σεμιναρίου ήσαν οι κ.κ. Δημήτριος Σταματόπουλος, επί φορολογικών θεμάτων και Δημήτριος Μπούρλος, επί ασφαλιστικών θεμάτων, ειδικοί περί το αντικείμενό τους.

Στο τέλος των εισηγήσεων υπεβλήθησαν ερωτήσεις και έγινε ευρεία συζήτηση.

Ευχαριστούμε θερμώς τους συμμετασχόντας στο Σεμινάριο αυτό συνδρομητάς του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας και του forin.gr, φορολογικούς και ασφαλιστικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς, υπαλλήλους Ασφαλιστικών Οργανισμών και λοιπούς απασχολουμένους με φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.