ΑΘΗΝΑ 4.10.2017

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, μετά από τις πρόσφατες αλλαγές στην Εργατική και στην Ασφαλιστική Νομοθεσία με τον Ν. 4488/2017 και άλλους νέους Νόμους, άρχισε τον νέο κύκλο Σεμιναρίων.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4.10.2017, με μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων, συνδρομητών μας και μη.

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο, τόσο για το ότι μας ετίμησαν με την παρουσία τους, όσο και για την προσοχή με την οποία παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και την ενεργό συμμετοχή τους κατά την συζήτηση που ακολούθησε.

Στο Σεμινάριο αναπτύχθηκαν τα εξής κυρίως θέματα:

  • Εισφορές μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, ύψος εισφορών με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις - Επιστροφή εισφορών -  Χρόνος ασφάλισης - Παράλληλη υποχρέωση καταβολής εισφορών - Συντάξεις με νέο τρόπο υπολογισμού. Υπολογισμός ποσού με διαδοχική ασφάλιση.
  • Ομαδικές απολύσεις - Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τον Ν. 4472/17
  • Προστασία μητρότητος και επέκταση παροχών με τις νέες διατάξεις
  • Ειδικές άδειες για ασθένεια τέκνων κ.λπ. Και οι νέες ρυθμίσεις
  • Μεταβολές στην Πολιτική Δικονομία (διαταγή πληρωμής, τεκμήριο ότι έχει παρασχεθή εργασία)
  • Αναγγελία υπερεργασίας, υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ-ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑΝΗ - Αναγγελία καταγγελίας συμβάσεως  και οικειοθελούς αποχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - Κυρώσεις για μη αναγραφή εργαζομένων στους ΠΙΝΑΚΕΣ εργασίας - Ειδικό ΒΙΒΛΙΟ για απασχολουμένους σε αγροτικές εργασίες και την αλιεία - Αναγγελία αντί ΒΙΒΛΙΟΥ στις οικοδομικές εργασίες
  • Βλαπτική Μεταβολή. Περιπτωσιολογία και νέες ρυθμίσεις

Πρόθεση του ΔΕΛΤΙΟΥ είναι να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο Σεμινάριο σε  διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, για την ενημέρωση περισσοτέρων συνδρομητών του.

Ελπίζουμε να είμαστε, σύντομα, σε θέση να σας ενημερώσουμε για το επόμενο Σεμινάριο.