ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στην Θεσσαλονίκη, και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν από το  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5ωρα Σεμινάρια Εργατικού Δικαίου.

Τα Σεμινάρια αφορούσαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τον νέο Νόμο 4611/2019: Αιτιώδης και αναιτιώδης καταγγελία-Βάσιμος λόγος Καταγγελίας και Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός και Κοινωνικός Χάρτης, Αναστολή αποσβεστικών προθεσμιών Ν. 3198/55, Βιβλίο Αδειών (Κατάργηση του Βιβλίου και Ηλεκτρονική Αναγγελία), Ευθύνη εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, Πρόσβαση του εργαζομένου στο «ΕΡΓΑΝΗ», Μερική απασχόληση και τεκμήριο κ.ά. - Τα Νέα Κατώτατα Όρια Μισθού-Ημερομισθίου: Η Απόφαση, η Εγκύκλιος και τα θέματα που ανακύπτουν (Τριετίες, Επίδομα Γάμου κ.λπ.) – Τα Έντυπα Ε4 και Ε8, τι συνιστά Υπερωρία-Υπερεργασία, πώς και τί δηλώνεται κάθε φορά.

 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους συνδρομητές και φίλους του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, τόσο για την συμμετοχή τους, όσο και για την άψογη συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια των Σεμιναρίων και για τον ενθουσιασμό τους και την αγάπη που μας χάρισαν.