ΤΕΥΧΗ 2023

  • Στο τεύχος αυτό: Ευθύνη διοικούντων νομικά προσωπα και νομικές οντότητες. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Αποδοχές Ξενοδοχείων και Ποντοπόρων Πλοίων - Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2023 - Ανυπαίτιο κώλυμα - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ συμβάσεως ωρισμένου χρόνου - Αύξηση συντάξεων κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Οι εισφορές από 1.1.2023. Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ και ΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Ασφαλιστικές κατηγορίες και τεκμαρτά ημερομίσθια - Εργασία κατόπιν κλήσεως και όρια ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας (άρθρο 10 της ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/152) - Η Καθαρά Δευτέρα και τα Αρτοποιεία κ.ά.