ΤΕΥΧΗ 2023

  • Στο τεύχος αυτό: Ευθύνη διοικούντων νομικά προσωπα και νομικές οντότητες. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Αποδοχές Ξενοδοχείων και Ποντοπόρων Πλοίων - Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2023 - Ανυπαίτιο κώλυμα - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ συμβάσεως ωρισμένου χρόνου - Αύξηση συντάξεων κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Οι εισφορές από 1.1.2023. Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ και ΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Ασφαλιστικές κατηγορίες και τεκμαρτά ημερομίσθια - Εργασία κατόπιν κλήσεως και όρια ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας (άρθρο 10 της ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/152) - Η Καθαρά Δευτέρα και τα Αρτοποιεία κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Το Δώρο Πάσχα - Οι Εορτές (25ης Μαρτίου, Πάσχα, 1ης Μαΐου) - Τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητος ΕΦΚΑ - Επιδότηση εισφορών επί μετατροπής συμβάσεως μερικής απασχολήσεως σε πλήρη - Διατακτικές σίτισης - Το πάγωμα των ωριμάνσεων δεν αφορά τους βασικούς μισθούς-αιτιολογία ΔΑ - Ο οικονομικά εξαρτημένος αυτοαπασχολούμενος κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: ΚΑΤΩΤΑΤΑ όρια μισθού-ημερομισθίου από 1.4.2023 (Η Απόφαση και Σημείωμα) - ΕΚΛΟΓΕΣ - Αποδοχές: Αυτοκινήτων πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος, Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου - Το ωράριο και το εορτολόγιο των Δημοσίων Υπηρεσιών - Εργαζόμενοι-«μάρτυρες» δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing) - Η απόσπαση εργαζομένων στο Δίκαιο της ΕΕ και η ενσωμάτωση των διατάξεων στην ελληνική έννομη τάξη κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Άδεια γυναικολογικών εξετάσεων - Άδεια Μονογονεϊκών οικογενειών - Άδεια Εκλογών - Μεταβίβαση (μέρους) 9μηνης άδειας στον πατέρα - Ο νομοθετικός ορισμός της έννοιας του διευθύνοντος υπαλλήλου - Το καθεστώς των διατακτικών σίτισης μετά από τον Ν. 5006/2022 - Αποδοχές: ΔΕΥΑ, Καπνοβιομηχανίας - Κήρυξη υποχρεωτικών: Ξενοδοχείων απάσης χώρας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Ρόδου κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η άδεια των μισθωτών - Το σύστημα της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ - Αποδοχές: Αρτοποιείων, Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας, Επισιτιστικών Καταστημάτων Ρόδου, Ζαχαρωδών, Ηθοποιών ΣΕΗ, Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων - Τα συνταγματικά όρια της Υπηρεσιακής Κυβερνήσεως - Αναπαύσεις 6ης και 7ης ημέρας κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Δικαιώματα εγκύων και τεκουσών - Η προστασία της μητρότητας κατά την ασφαλιστική νομοθεσία - Πίνακες Αποδοχών Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων - Πίνακες Αποδοχών Επισιτιστικών Καταστημάτων και ΟΔΗΓΙΕΣ - Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου - Πρόληψη θερμικής καταπόνησης εργαζομένων - 1800 τεύχη του ΔΕΛΤΙΟΥ κ.ά.