«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εγκυκλίου για τα νέα όρια συνταξιοδότησης»

«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εγκυκλίου για τα νέα όρια συνταξιοδότησης»

Εγκ. Φ.80000/54411/1797/2015 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄ )»

 

 

 

 

Το νέο κείμενο της Εγκυκλίου εδώ