«Αργίες Χριστουγέννων - Εργάσιμες Κυριακές για τα Εμπορικά Καταστήματα κ.λπ.»

«Αργίες Χριστουγέννων - Εργάσιμες Κυριακές για τα Εμπορικά Καταστήματα κ.λπ.»

«Αργίες Χριστουγέννων - Εργάσιμες Κυριακές για τα Εμπορικά Καταστήματα κ.λπ.»

 

 

 

 

Η Εβδομάδα 24-29 Δεκεμβρίου 2018…

περιέχει δύο εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες): Την 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) και την 26η Δεκεμβρίου (2η ημέρα των Χριστουγέννων).

Α. Κατά τις αργίες αυτές απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και εργασίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7, 9 και 2 του ΒΔ 748/66 (ΔΕΝ 2015, τεύχος 1664 σελ. 241 και ΔΕΝ 2016, τεύχος 1700 σελ. 1386) καθώς και στο άρθρο 40 του Ν. 1892/90 (ΔΕΝ 2015, τεύχος 1664 σελ. 246).

Σε όσους απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές (νομίμως ή και παρανόμως) οφείλεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν, καθώς και αμοιβή ίση με τόσα (καταβαλλόμενα) ωρομίσθια, όσες οι ώρες απασχολήσεως.

Σε όσους αμειβομένους με ημερομίσθιο (ή «ωρομίσθιο») δεν απασχοληθούν, οφείλεται το ημερομίσθιο που θα ελάμβαναν οι εργαζόμενοι (βάσει του συνήθους εβδομαδιαίου προγράμματος).

Κατά την νομοθεσία μας, δεν οφείλεται αναπληρωματική ανάπαυση για τις ημέρες αργίας (παρά μόνον για την Κυριακή).

Β. Για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες. Αν οι μισθωτοί απασχοληθούν κατ’ αυτές θα λάβουν την προσαύξηση 75% για όσες ώρες απασχοληθούν. Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν και το ημερομίσθιό τους.

Εάν δεν απασχοληθούν, θα λάβουν μόνον όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο (ή ωρομίσθιο) το συνήθες «ημερομίσθιό» τους (για όσες ώρες παρέχεται συνήθως εργασία κατά τις ημέρες αυτές).

Γ. Για την εξεύρεση του συνολικού αριθμού των ωρών της συγκεκριμένης εβδομάδος θα προσμετρηθούν και οι ώρες των δύο αυτών ημερών, αφού οι μισθωτοί απέχουν ασκώντας δικαίωμα εκ του νόμου, όπως συμβαίνει σε κάθε κοινή κανονική εβδομάδα. Αν το σύνολο των ωρών υπερβαίνη τις 40, πρόκειται για υπερεργασία. Αν υπάρχη υπέρβαση των 8 ωρών (επί εξαημέρου) ή των 9 ωρών (επί πενθημέρου) πρόκειται για υπερωρία.

Για την απασχόληση υπερεργασίας (πέρα των 6.40 ωρών μέχρι 8 επί εξαημέρου ή πέρα των 8 ωρών και μέχρι 9 επί πενθημέρου) ή νομίμου  υπερωρίας (2 ώρες πέρα των ορίων αυτών, εκτός αν πρόκειται για βιομηχανία-βιοτεχνία, οπότε οι ώρες είναι 3) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε8.

Δ. Ειδικώς για τα Εμπορικά Καταστήματα, για τα οποία εργάσιμες Κυριακές είναι εφέτος η 16η, 23η, και 30ή Δεκεμβρίου:

Εάν λειτουργήσουν και απασχολήσουν το προσωπικό τους κατά την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου άνω των 5 ώρες, εκτός από την προσαύξηση 75% για κάθε ώρα απασχολήσεως, οφείλουν κατά την εβδομάδα 24-29 Δεκεμβρίου ως αναπληρωματική ανάπαυση μία εργάσιμη ημέρα. Δεν μπορεί να καθορισθή ως ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως ούτε η 25η, ούτε η 26η Δεκεμβρίου, διότι είναι αργίες. Εάν η απασχόληση διαρκή μέχρι 5 ώρες, δεν υπάρχει υποχρέωση χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως. Οφείλεται αμοιβή ίση με τόσα καταβαλλόμενα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεως, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανωτέρω Κυριακές είναι εργάσιμες μόνον για τα Εμπορικά Καταστήματα, και όχι γενικώς για τα «Καταστήματα», αφού οι σχετικές διατάξεις περιέχονται πλέον μόνον στον Ν. 4177/2013. Η απασχόληση των μισθωτών είναι επιτρεπτή. Δεν απαιτείται η λήψη αδείας από το ΣΕΠΕ (σύστημα sepe-net). Απαιτείται όμως η υποβολή συμπληρωματικού ΠΙΝΑΚΑ Ε4 πριν από την απασχόληση των μισθωτών, στον οποίο αναφέρεται και η ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως (όταν η απασχόληση κατά την Κυριακή υπερβαίνη τις 5 ώρες).

Ποιά είναι τα «Εμπορικά Καταστήματα» αναφέρεται λεπτομερώς, αλλά ενδεικτικώς (όχι περιοριστικώς) στην ΔΑ 113/85 (ΔΕΝ 1986 σελ. 40) ως εξής:

«1) Τα Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πωλήσεως:

α) Τα καταστήματα πωλήσεως ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ειδών αμφιέσεως, υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, ειδών πολυτελείας, γουναρικών, πανικών, ψιλικών, αθλητικών ειδών, ταπήτων, καπέλλων, χειροτεχνημάτων καί κομψοτεχνημάτων, βαπτιστικών, υλικών ραπτών, νημάτων γενικά, ραπτομηχανών, παιχνιδιών και ειδών καπνιστή, καταστημάτων καί πρατηρίων χονδρικής πωλήσεως σιγαρέττων (εκτός από τα περίπτερα).

β) Τα Αδαμαντοπωλεία, χρυσοχοεία, κοσμηματοπωλεία γενικά και ωρολογοποιεία.

γ) Καταστήματα πωλήσεως οπτικών καί φωτογραφικών ειδών.

δ) Καταστήματα πωλήσεως χημικών γενικά προϊόντων, χειρουργικών ειδών, ειδών νοσοκομείου, οδοντιατρικής και γενικά υγειονομικού υλικού.

ε) Φαρμακεμπορεία, χρωματοπωλεία, αρωματοπωλεία, κηροπωλεία και καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών ειδών.

στ) Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων και ελαστικών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, παιδικών αμαξιών και γενικά ειδών αυτοκινήτων (εκτός από τα πρατήρια υγρών καυσίμων).

ζ) Καταστήματα πωλήσεως σιδηρικών, υαλικών ειδών και σκευών οικιακής χρήσεως, ειδών κιγκαλερίας, ειδών κυνηγίου και αλιείας, ηλεκτρικῶν ειδών και γενικά ειδών φωτισμού, ειδών κρυστάλλων και κατεργασμένων μετάλλων, μηχανών, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, κρεββατιών καί ειδών κλινοστρωμνής, δερμάτων και δερματίνων ειδών, ειδών και προϊόντων υποδηματοποιΐας και ειδών ταξειδίου.

η) Ανθοπωλεία και καταστήματα πωλήσεως τζαμιών, κρυστάλλων, καθρεπτών και κορνιζών.

θ) Καταστήματα πωλήσεως χαρτίου, γραφικής ύλης καί ειδών από χαρτί, χαρτοσήμων, κάρτ-ποστάλ, εικόνων, σημαιών, αντικειμένων τέχνης, βιβλίων και ειδών βιβλιοδεσίας, γραφομηχανών, αριθμομηχανών κλπ.

ι) Καταστήματα πωλήσεως ειδών επιπλοποιΐας, υδραυλικών ειδών, καλοριφέρ, ειδών υγιεινής και ειδών διακόσμησης.

ια) Ξυλεμπορικά καταστήματα γενικά και

ιβ) Καταστήματα πωλήσεως ραδιοφώνων, γραμμοφώνων και μουσικών οργάνων που λειτουργούν με εφαρμογή ηλεκτρισμού.

2) Τα Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα Τροφίμων:

- Τά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πωλήσεως εδωδίμων, λοιπών αποικιακών, εγχωρίων προϊόντων, κονσερβών, αλεύρων, μπαχαρικών και ειδών κιγκαλερίας, ελαίου και ελαιών και ζαχαρωδών προϊόντων, για το προσωπικό τό απασχολούμενο σε αποιασδήποτε φύσεως εργασίες όπως στην πώληση, ζύγιση, φόρτωση, ταξινόμηση σε θήκες κλπ.

- Τα Εδωδιμοπωλεία, Παντοπωλεία, Οινοπαντοπωλεία, Καφεκοπτεία, Τυροπωλεία, Αλλαντοπωλεία, πωλήσεως αυγών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων κρεάτων και ψαριών και αναλόγων παρασκευασμάτων, όπως επίσης και καταστήματα αυτοεξυπηρετήσεως (Self Service), για τους πωλητές, πωλήτριες, πακεταριστές, πακεταρίστριες, ταμίες και τους λοιπούς απασχολουμένους μισθωτούς.

3) Τα Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.

Όπως αναφέρεται στη ΔΑ 113/85 (ΔΕΝ 1986 σελ. 40), πρόκειται περί των ζαχαροπλαστείων, των καταστημάτων και πρατηρίων πωλήσεως καφέδων, τσαγιού, σοκολάτας, κακάου, ποτών, ζαχαρωδών γενικά προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής και των καταστημάτων νωπών και ξηρών καρπών, των αρτοποιείων και αρτοπωλείων και πρατηρίων πωλήσεως άρτου και αρτοσκευασμάτων, των καταστημάτων πωλήσεως τυροπιττών, πιτσών, μπουγατσών και των ομοειδών ετοίμων εδεσμάτων γενικά, καθώς και των αναλόγων τμημάτων άλλων συναφών καταστημάτων.

4) Τα Καταστήματα χονδρικής και λιανικής πωλήσεως τσιγάρων.»

Τί σημαίνει «Κατάστημα» βλ. στο ΔΕΝ 2015, τεύχος 1666 σελ. 389.

Από την Επιστημονική Ομάδα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας