«Κήρυξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών»

«Κήρυξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών»

«Κήρυξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών»

 

 

 

 

 

1. Aποφ. οικ. 24869/1507/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1748 σελ. 344) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας».

(ΦΕΚ 2167, τεύχος Β΄ της 7.6.2019)

* H απόφαση ισχύει από 7.6.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

*

2. Αποφ. οικ. 26706/1589/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΔΕΝ 2019, τεύχος 1751 σελ. 662) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας».

(ΦΕΚ 2392, τεύχος Β΄ της 19.6.2019)

* H απόφαση ισχύει από 19.6.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

*

3. Αποφ.οικ. 26708/1591/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Π.Κ. 1/28.5.2019 ΤΕΕΣ Ηρακλείου) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης».

(ΦΕΚ 2392, τεύχος Β΄ της 19.6.2019)

* H απόφαση ισχύει από 19.6.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

*

4. Αποφ. οικ. 26707/1590/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1750 σελ. 575) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου».

(ΦΕΚ 2392, τεύχος Β΄ της 19.6.2019)

* H απόφαση ισχύει από 19.6.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

*

5. Αποφ. οικ. 26705/1588/2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1750 σελ. 571) Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας».

(ΦΕΚ 2392, τεύχος Β΄ της 19.6.2019)

* H απόφαση ισχύει από 19.6.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως