«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους χώρους»

«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους χώρους»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας - Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 1647, τεύχος Β΄ της 3.5.2020)

 

 

Με την επισυναπτόμενη ΚΥΑ θεσπίζονται κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους χώρους.

Εστιάστε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στα εξής :

  • Τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα θα ισχύουν από τις 4.5.2020 έως τις 10.5.2020 (άρθρο 12 της ΚΥΑ).
  • Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πρέπει, αφενός, να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων και, αφετέρου, ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. (άρθρο 1§2 της ΚΥΑ).
  • Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 της ΚΥΑ αναφέρεται σε συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων (ενσωματώνεται πίνακας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών) και περιλαμβάνει μέτρα (αποστάσεις, κανόνες χρήσης ανελκυστήρων, υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά περίπτωση, ωράρια λειτουργίας κ.α.) που αφορούν εργαζομένους και καταναλωτές.
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ αναφέρεται στις κυρώσεις που απειλούνται στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που προεκτέθηκαν (δηλαδή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ).
  • Το άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν στην περίπτωση των μέσων  μαζικής μεταφοράς και στο απειλούμενο πρόστιμο για τους παραβάτες.
  • Τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ αναφέρονται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν σε επιβατηγά οχήματα, ΔΧ και ΙΧ και στο απειλούμενο πρόστιμο για τους παραβάτες.
  • Το άρθρο 6 της ΚΥΑ αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού γενικότερα, καθώς και  στα απειλούμενα πρόστιμα για τους παραβάτες.
  • Τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 της ΚΥΑ αναφέρονται στα όργανα που θα επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ και στις λεπτομέρειες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων.

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ