«Οδηγός για τη Διενέργεια Εργατικών Διαφορών και Συμφιλίωσης (άρθρο 23 Ν. 4144/2013»

«Οδηγός για τη Διενέργεια Εργατικών Διαφορών και Συμφιλίωσης (άρθρο 23 Ν. 4144/2013»

«Οδηγός για τη Διενέργεια Εργατικών Διαφορών και Συμφιλίωσης (άρθρο 23 Ν. 4144/2013»

Υπό της Αλεξάνδρας Μπρούμου, Τμηματάρχου-Ειδικής Επιθεωρήτριας Εργασιακών Σχέσεων του  Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

και της Ευμορφίας Καρατζά, Τμηματάρχου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης του Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας

 

 

 

* * *

Σημείωση Δ.Ε.Ν.

Προς ενημέρωσιν και εξυπηρέτησιν των συνδρομητών μας, δημοσιεύουμε στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας τον ανωτέρω ΟΔΗΓΟ Εργατικών Διαφορών και Συμφιλίωσης, τον οποίο συνέταξαν οι εξαιρετικά επιμελείς Υπάλληλοι του ΣΕΠΕ κ.κ. Α. Μπρούμου και Ε. Καρατζά.

* * *

► Το κείμενο της Μελέτης εδώ