«Ανακοινώσεις ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 15.11.2020»

«Ανακοινώσεις ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 15.11.2020»

«Ανακοινώσεις ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 15.11.2020»

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, χθες το απόγευμα, αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δύο ανακοινώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν :

-  Τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που απαγορεύθηκε προσωρινώς η λειτουργία τους με απόφαση της αρχής, καθώς και των επιχειρήσεων που θεωρούνται πληττόμενες.

- Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για εργαζομένους των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου.

-   Το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναστολής.

-   Το χρόνο καταβολής και το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις επισημαίνουμε τα εξής :

- Για όλα τα ανωτέρω δεν έχει, μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται το παρόν, δημοσιευθεί κανένα νομοθέτημα.

- Οι ανακοινώσεις δεν παραπέμπουν σε κάποια από τις ΚΥΑ που είχαν δημοσιευθεί στο παρελθόν και προέβλεπαν τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη θέση συμβάσεων εργασίας στο καθεστώς της αναστολής.

- Δεν αναφέρεται πουθενά εάν και κατά πόσον, κατά τη διάρκεια των αναστολών, υπάρχει ή όχι απαγόρευση απολύσεων ή αλλαγής των όρων εργασίας του προσωπικού του εργοδότη, εάν ο τελευταίος, μετά την λήξη των αναστολών, υποχρεούται ή όχι να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων ή και τους ίδιους εργαζομένους και για ποιο χρονικό διάστημα, εάν, κατά τη διάρκεια των αναστολών, υπάρχει ή όχι η δυνατότητα προσωρινής διακοπής τους, εάν, στην περίπτωση πληττόμενου εργοδότη, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης για μέρος του χρονικού διαστήματος π.χ. 7.11.2020 – 30.11.2020, κ.ο.κ.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η Ανακοίνωση με τους ΚΑΔ εδώ

► Η Ανακοίνωση για αναστολές και αποζημίωση ειδικού σκοπού εδώ