«Δηλώσεις Αναστολών Νοεμβρίου-Συμπληρωματικές Οδηγίες»

«Δηλώσεις Αναστολών Νοεμβρίου-Συμπληρωματικές Οδηγίες»

«Δηλώσεις Αναστολών Νοεμβρίου-Συμπληρωματικές Οδηγίες»

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 18/11/2020

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η από 18.11.2020 ανακοίνωση, με την οποία παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις αναστολών για το μήνα Νοέμβριο 2020.

► Η Ανακοίνωση εδώ