«Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας για τις Βεβαιώσεις Κίνησης Εργαζομένων & αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων»

«Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας για τις Βεβαιώσεις Κίνησης Εργαζομένων & αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων»

«Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας για τις Βεβαιώσεις Κίνησης Εργαζομένων & αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Χθες το βράδυ, αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Εργασίας μία ανακοίνωση με τίτλο «Διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων και για εργαζόμενους με εργόσημο»

Η ανακοίνωση αναφέρει επί λέξει τα εξής :

«Αναφορικά με τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων διευκρινίζεται πως:

Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, από τη Δευτέρα 15/2/2021 τίθεται σε εφαρμογή νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ». Το έντυπο αυτό εκδίδεται μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr.

Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για την μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο έντυπο Βεβαίωσης Κίνησης του Εργαζόμενου δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως μέχρι και την 17/2/2021 και ώρα 06:00. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου».

Αναφορικά με τα παραπάνω, πρέπει να τονισθεί ότι, είτε η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, είτε η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι από τον εργοδότη τους και με έντυπο Βεβαίωσης Κίνησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί είτε μέσω ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είτε μέσω forma.gov.gr.

Ως εκ τούτου, συνδυάζοντας τις διευκρινίσεις του Υπουργείου με το περιεχόμενο του εγγράφου της Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένου, προτείνονται τα εξής :

Α) Στην περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργαζόμενος θα ήταν δυνατό να εφοδιασθεί με Βεβαίωση Κίνησης διάρκειας 14 ημερών και στη Σημείωση της Βεβαίωσης να περιληφθεί η φράση : «Η παρούσα βεβαίωση δεν ισχύει για τις ημέρες τηλεργασίας του εργαζομένου, όπως οι τελευταίες εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1.».

Β) ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργαζόμενος θα ήταν δυνατό να εφοδιασθεί με Βεβαίωση Κίνησης διάρκειας 14 ημερών. Στο σημείο β) της Βεβαίωσης, όπου αναγράφεται το ωράριο εργασίας (ώρες προσέλευσης και αποχώρησης), να τεθεί η φράση : «Κυλιόμενο ωράριο εργασίας» και στη Σημείωση της Βεβαίωσης να περιληφθεί η φράση :«Κυλιόμενο ωράριο εργασίας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα του καταχωρημένου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας».

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δκηγόρος