«Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας» (Σημείωμα)

«Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας» (Σημείωμα)

 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το site του Υπουργείου Εργασίας (https://ypergasias.gov.gr/) αναρτήθηκε ανακοίνωση με θέμα «Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται :

  • Στην υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο 2021*,
  • Στη δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο 2021**,
  • Στην υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο 2021, εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες *** και
  • Στην υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, εργαζομένων που οι εργοδότες τους έχουν έδρα ή υποκατάστημα είτε στο Δήμο Πατρέων, είτε στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας****.

* Η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις εργοδότες για τον Μάρτιο 2021 γίνεται προαναγγελτικά από 3/3/2021 έως και 7/3/2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα.

Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο 1-3 Μαρτίου 2021.

Για τις δηλώσεις νέων αναστολών από 8/3/2021 και μετά, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους. 

Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Μαρτίου είτε ολόκληρο τον μήνα.

Για τις αναστολές μηνός Μαρτίου 2021 λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

** Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο 2021, από 1/3/2021 έως 2/3/2021.

*** Από την 1/3/2021 έως τις 2/3/2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για τον μήνα Ιανουάριο 2021, επιλέγοντας την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17092020 (Β΄ 4011)».

**** Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ΚΑΔ 88.91 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Πατρέων μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα από 6/2/2021 έως και 10/2/2021.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και μόνο για τους ΚΑΔ που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής από 25/2/2021, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για την 25/2/2021.

Οι συγκεκριμένες προαναφερθείσες υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 27/2/2021 έως τις 28/2/2021.

Τέλος, στο κείμενο της ανακοίνωσης επαναλαμβάνεται ότι :

  • Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και τίθενται εκ νέου σε αναστολή δεν απαιτείται να προβαίνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να την τροποποιήσουν (πχ ΙΒΑΝ).
  • Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αμέσως μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος