«Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.46819-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 26.7 έως 2.8.2021»

«Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.46819-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 26.7 έως 2.8.2021»

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/21 Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολτικής «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 3276).»

(ΦΕΚ 3349, τεύχος Β΄ της 26.7.2021)

 

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ