«Έκτακτα μέτρα για την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές κ.λπ.»

«Έκτακτα μέτρα για την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές κ.λπ.»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 13.8.2021 «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις.»

(ΦΕΚ 143, τεύχος Α΄ της 13.8.2021)

* * *

► Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ