«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Upd)

«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Upd)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/21 Υπ. και Αναπλ. Υπ. Υγείας «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.»

(ΦΕΚ 3794, τεύχος Β΄ της 13.8.2021)

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 (ΦΕΚ 3794, Β΄, 13.08.2021).

Η ΚΥΑ αναφέρεται στη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που περιλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ