«Τροποποίηση ΚΥΑ Δ1α/οικ.69136/21-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 6.11 έως 22.11.2021»

«Τροποποίηση ΚΥΑ Δ1α/οικ.69136/21-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 6.11 έως 22.11.2021»

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71179/2021 Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασία του Πολίτη-Εσωτετικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 5138).»

(ΦΕΚ 5277, τεύχος Β΄ της 12.112021)

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ