«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 3.11.2022 (Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Απογραφική Διαδικασία και Ψηφιακή Οργάνωση)»

«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 3.11.2022 (Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Απογραφική Διαδικασία και Ψηφιακή Οργάνωση)»

 

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το συνημμένο έντυπο (με ημερομηνία έκδοσης 3.11.2022), στο οποίο περιλαμβάνονται επιπλέον Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Απογραφική Διαδικασία και την Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας.

► Το Έντυπο εδώ