«Τελικώς ανοιχτά τα Εμπορικά Καταστήματα την Κυριακή 27.11-Πότε χορηγείται η αναπληρωματική ανάπαυση»

«Τελικώς ανοιχτά τα Εμπορικά Καταστήματα την Κυριακή 27.11-Πότε χορηγείται η αναπληρωματική ανάπαυση»

 

 

 

 

 

Σε νέο (τρίτο κατά σειράν) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 8.11.2022 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρονται τα εξής:

«Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι τα  εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 13 Νοεμβρίου αλλά θα είναι ανοικτά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, με  προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00

Με προηγούμενο (δεύτερο) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 5.11.2022 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού λόγω καιρικών συνθηκών, γνωστοποιήθηκε ότι αντί της Κυριακής 6 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την Χώρα την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00-20:00.

Το πρώτο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αφορούσε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, η οποία ανήκε στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, μέχρι καταργήσεως των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων με το άρθρο 6 του Ν. 4965/22-ΔΕΝ 2022, τεύχος 1791 σελ. 1589.

Και για την Κυριακή 27 Νοεμβρίου η αναπληρωματική ανάπαυση όσων απασχοληθούν πέρα των 5 ωρών πρέπει να χορηγηθή την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή (28 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου), κατά τον κανόνα του άρθρου 10 του ΒΔ 748/66. (Βλ. το κείμενο στο ΔΕΝ 2020, τεύχος 1765 σελ. 1296).

Αναπληρωματική ανάπαυση κατά την προηγούμενη της εργασίμου Κυριακής εβδομάδα προβλέπεται (άρθρο 18 του Ν. 4753/20-ΔΕΝ 2020 σελ. 1888 με το οποίο αναδιαμορφώθηκε το άρθρο 16 του Ν. 4177/13) μόνον για τις Κυριακές των τακτικών εκπτωτικών περιόδων, δηλαδή, κατά το άρθρο 15 παρ. 1 περ. α’ του Ν. 4177/13 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1093, 1413 και ΔΕΝ 2017 σελ. 1231), μόνον κατά τις Κυριακές που εμπίπτουν στα διαστήματα από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου και από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι τέλους Αυγούστου.