«Ανάρτηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : Εγχειρίδιο (Εφαρμογή Ergani Card Scanner για τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας)»

«Ανάρτηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : Εγχειρίδιο  (Εφαρμογή Ergani Card Scanner για τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας)»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το συνημμένο εγχειρίδιο, αναφορικά με την Εφαρμογή Ergani Card Scanner για τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας. Στο τέλος του συνημμένου εγγράφου έχουν περιληφθεί και σχετικές ερωτήσεις - απαντήσεις.

★ ★ ★

► Το Εγχειρίδιο εδώ