«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ II»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ II»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναρτήθηκε η από 15.3.2023 Ανακοίνωση με τίτλο : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ II».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, «παρατείνεται, λόγω τεχνικών αλλαγών, έως και την 20η-03-2023, η προθεσμία της υποχρεωτικής δήλωσης των αδειών, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II, εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών, για τους εργαζομένους τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας».