Ανώνυμες Εταιρείες, ΕΠΕ, Βιομηχανίες, Συνεταιρισμοί (ηλεκτρονική)

175,00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Περιλαμβάνει την πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας συνδρομή από το έτος 2010 έως και σήμερα. Η ηλεκτρονική συνδρομή ενημερώνεται κάθε μήνα με την έκδοση του νέου τεύχους. Περιλαμβάνει επίσης την ΔΩΡΕΑΝ παροχή τριών (3) τηλεφωνικών απαντήσεων αποκλειστικά σε θέματα Εργατικού Δικαίου.