ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

50,00

ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΔΝ Δικηγόρου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πατρών

Όλοι οι βασικοί κανόνες, βασικές έννοιες και οι θεσμοί του εργατικού δικαίου με τρόπο εύληπτο και κατανοητό.

Η Δ΄ έκδοση περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές εξελίξεις μέχρι και τον τελευταίο Ν. 4808/2021, επίκαιρη νομολογία, σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.Η Δ΄ έκδοση περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές εξελίξεις μέχρι και τον τελευταίο Ν. 4808/2021, επίκαιρη νομολογία, σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Ένα πλήρες και ταυτόχρονα συνοπτικό και εύχρηστο εγχειρίδιο, απαραίτητο σε όλους τους εφαρμοστές της Εργατικής Νομοθεσίας, με την εγγύηση ποιότητας και επιμέλειας του Δελτίου μας.

Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ

Αθήνα Οκτώβριος 2021

Κατηγορία: