Ενισχυμένη (Prime ηλεκτρονική)

40,00

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (PRIME) ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Δίνει την δυνατότητα στους συνδρομητές της έντυπης συνδρομής, να έχουν πρόσβαση και στην ηλεκτρονική μας συνδρομή από το έτος 2010 έως και σήμερα.