Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα (έντυπη)

170,00

ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Περιλαμβάνει α) την αποστολή 11 τευχών ανά έτος σε έντυπη μορφή και το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ του έτους, β) την ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας συνδρομή για το τρέχον και το προηγούμενο έτος (προϋποθέτει εγγραφή στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες) και γ) την ΔΩΡΕΑΝ παροχή τριών (3) τηλεφωνικών απαντήσεων αποκλειστικά σε θέματα Εργατικού Δικαίου.

Κατηγορία: