Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε., Δικηγορικές Εταιρείες, Εργατικά Σωματεία (ηλεκτρονική)

145,00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Περιλαμβάνει την πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας συνδρομή από το έτος 2010 έως και σήμερα. Η ηλεκτρονική συνδρομή ενημερώνεται κάθε μήνα με την έκδοση του νέου τεύχους. Περιλαμβάνει επίσης την ΔΩΡΕΑΝ παροχή τριών (3) τηλεφωνικών απαντήσεων αποκλειστικά σε θέματα Εργατικού Δικαίου.