ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40,00

ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΔΝ Δικηγόρου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πατρών

Περιέχει την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας, την οργάνωση, το ωράριο εργασίας, την μερική απασχόληση, την διευθέτηση κ.ά.

Όπως όλα τα βιβλία που εκδίδει το ΔΕΛΤΙΟΝ μας, χαρακτηρίζεται από την προσοχή και την επιμέλεια με την οποία έχει γραφεί και τον σεβασμό προς τον αναγνώστη νομικό, δικηγόρο ή γενικώς ασχολούμενο με το Εργατικό Δίκαιο.

Αθήνα, Ιούνιος 2023

Κατηγορία: